петак, 19. април 2013.

Sve smo mi Persefone Objavljen: 27. avgust, 2011. | Autor: Smiljana Gavrančić

Sve smo mi PersefoneU svakom horoskopu možemo da prepoznamo glavnu untrašnju potrebu.  Uvek postoji lični mit, samo je pitanje koliko smo u stanju da ga živimo, koliko nismo u strahu, i ne bežimo u kolektivni mit. Kolektivna mitologija je predstavljena 10. kućom i opisuje upliv opštih događaja na život natusa. Lična mitologija je 12. kuća i opisuje upliv lične sudbine iz prethodnog života (ono za šta smo bili vezani, a često su to i strahovi koji se javljaju onda kada smo bili veoma kontradiktorni onome što smo sada). Dvanaesta kuća upravo govori o unutrašnjoj potrebi, primarnom mitu koji treba da živimo.


Sopstveni horoskop mi je poslužio kao inspiracija za ovaj članak.  Vrh moje 12. kuće (lični mit, moja unutrašnja potreba, prošli život) je gotovo na stepenu egzaltacije Plutona (3 Škorpiona). Mesec mi je u 8. kući, što je škorpionska kuća, i u kvadratu sa Plutonom, vladarem mog Asc (Asc na 21 Škropiona) i vladarem moje 12 (lični mit). Venera (devojka, Persefon) je u Ribama, znaku svoje egzaltacije, i ima jak, aplikacioni trigon sa Mesecom (majka) u 8, u Raku, a u Veneri živi i Pluton iz Vage.  Sve ovo me je asociralo na priču iz grčke mitologije, na priču  o Persefoni... Ovde se majka (Demetra)  i ćerka (Persefona) vole, slažu – Mesec i Venera u trigonu, a majka i Had su u sukobu – Mesec i Pluton u kvadratu, ali se to rešava kroz vreme – Mesec i Venera (kao dispozitor Plutona) u trigonu, jakom, aplikacionom, što ukazuje na budućnost.
   U astrološkom smislu Persefona je: Mesec u Škropionu, tj. Mesec koji ima veze sa serijom 8 (u 8. kući, kao što je to slučaj kod mene, u aspektu sa Plutonom kao prirodnim vladarem 8), Venera i Pluton.

Persefona je ćerka Zevsa i Demetre, žena boga podzemnog sveta Hada. U tom carstvu podzemnog sveta imala je isti položaj kao Hera na  Olimpu. Bila je Hadova suvladarka nad dušama mrtvih  i bogovima podzemnog sveta. Bila je neumoljiva i nemilosrdna kao i sam Had. Nije volela ni bogove ni ljude. Persefona je postala Hadova žena protiv svoje volje.  Pre odlaska u Had živela je u društvu nimfi na nisajskim livadama, provodila vreme u plesu i pevanju, brala cveće i zabavljala se  na sličnim devojačkim zabavama.  Kad je jednom u šetnji ubrala narcis, cvet smrti, otvorila se pod njom zemlja i iz dubina je izašao bog Had. Za čas ju je savladao i doslovno je s njom propao u zemlju. Persefona je uspela da krikne, ali majka Demetra, koja je odmah dotrčala, nije našla ni traga od nje. Dugo je tražila svoju  ćerku, sve dok joj bog Helije nije ispričao šta se desilo. Onda je Demetra otišla na Olimp i zatražila pomoć od Zevsa. Zevs je poslao glasnika Hermesa u podzemni svet da vrati ćerku natrag. Ali, bilo je prekasno: Had se u međuvremenu oženio s Persefonom i dao joj je da pojede jezgro nara koji je bio simbol braka (kad bi neko pojeo nešto u podzemlju, nije se više mogao vratiti na gornji svet).  Kada je u pitanju Persefona imamo primarnu ideju da postoji jaka veza koja može biti naglašena, izuzetno jaka strast je takođe odlikuje, i koja je veoma vuče, a stvari su bitno drugačije nego što bi njena majka želela da budu. Persefona je bila dobro, uzorno dete i onda odjednom se događa da je neko odvodi i odlazi negde i da biva sa nekim sa kojim njena majka ne bi želela da bude. Ona odlazi u potpuno drukčiji svet, vuku je strasti, i menja se u tome. Had je bog podzemnog sveta, a objektivno se vezuje za jug, pa Persefona odlazi negde na jug, ili se udaje za nekoga sa juga. Majka sve vreme brine, misleći da je previše otišla na neku drugu stranu.  Kako po mitu Persefona 1/3 godine živi sa Hadom, a 2/3 kod majke, to objektivno govori o jednom delu života gde osoba živi potpuno drukčijim životom nego što je živela uz roditelje.  Mesec koji simboliše dušu natusa, u slučaju arhetipa Persefone se vezuje za jedan nesvesni deo i govori o potrebi da se sa tim delom spojimo, tj. da  će natusa vući da se spoji sa tim svojim delom koji simboliše Had čija je priroda na neki način vrlo srodna jednom delu Persefonine prirode. Dok god se natus sa ovim arhetipom ne spoji sa tim svojim delom sve se odvija na nivou uzroka i posledice.

Mesec u ovom slučaju opisuje kako Persefonu kao kraljicu , ženu, u Hadovom carstvu, tako i njenu majku koja je tužna, zabrinuta. No, kombinacija sa Venerom i Plutonom je neophodna jer daje lepotu, strasti i veliko vezivanje. U meri u kojoj je ovo jako, Persefona je snažna.  Veliki broj žena ima ovaj model u sebi, ali je važno proceniti da li je to primarni model ili je u pitanju samo neki deo (jer najčešće to jeste samo do 1/3 koliko Persefona boravi u podzemnom svetu). 

Persefoni je potreban Had, jer joj on donosi veliku unutrašnju transformaciju, buđenje. Sam ulazak u „podzemni svet ’’je veoma naglašen u mom horoskopu, to je moja velika unutrašnja potreba – Mesec u 8 u kvadratu sa Plutonom. Upravo me ovo duboko predavanje Hadu vodi do zadovoljstva - Mesec u trigonu sa egzaltiranom Venerom u Ribama. Veza sa Hadom je dubok ulazak u samu sebe, u svoj unutrašnji univerzum, u svoju dušu, gde imam priliku da se duboko promenim, oslobodim svih strahova, koje, budući da je sam Mesec (život) u 8, imam.  

Persefona je večna devojčica, i u realnom životu ona obično i dalje živi sa roditeljima, tačnije sa majkom (kao što je slučaj i kod mene), u velikoj kući prepunoj cveća (Venera (cveće) u 4 (dom) ). Obično upisuje jedan fakultet, koji negde na pola puta ili pri kraju napušta, jer je shvatila da to baš i nije to. Onda upisuje i drugi fakultet, sa velikom verovatnoćom da i to ne privede kraju. Ona ima problem sa osamostaljivanjem, odlaskom od kuće, najsigurnija je kod mame, koja brižnošću i pažnjom ustvari doprinosi tome da je Persefona i dalje devojčica u telu žene koja se boji da se otrgne u neki drugi svet.  To je u realnom životu ilustrovano sledećim primerom: Ćerka želi da uradi neki kućni posao – uključi veš mašinu npr., a majka joj kaže „Neka, pusti, ja ću...’’. Često Persefona nema ni stabilan posao, i sve oko nje je nestabilno. Onog trenutka kad stvari pozavršava, zaokruži, oko nje postaje sve stabilnije. Tada privlači i stabilnog partnera za sebe. Ali pre toga je potrebno njeno lično buđenje, izlazak iz sebe same, oslobađanje od strahova. Zato je Had taj muškarac koji može da bude neko ko će je na njenom putu buđenja i osamostaljivanja nekako osloboditi svega onoga što se ona plašila. Zato je život sa Hadom drugačiji nego sa majkom. Persefona sada preuzima na sebe jako bitnu ulogu, ona postaje gospodarica podzemnog sveta, tačnije, ona pre svega postaje gospodarica svog Unutrašnjeg univerzuma, i sama rukovodi sobom, svojim unutrašnjim potrebama. Majka ovde nije neko ko ne voli Persefonu, samo na pogrešan način utiče na njego osamostaljivanje. Brigom i pažnjom čini je nekako „nesposobnom“ za neke stvari. Zato je potrebno da u trenutku kad majka ćerci kaže „Ti to ne znaš, pusti, ja bolje znam...“, ćerka kaže mami: „Ne mama, ja to znam, ja želim da ja to uradim...“. Kako je Had neko ko može biti sa Juga npr. nekada i sam odlazak od kuće, negde dole, na jug, gde se možda nalazi parter, može biti značajan korak na putu osamostaljivanja Persefone. Tada ćerka može reći mami „Mama, ja idem na put, ja idem kod njega...“, a majka, tj. Demetra, će reći „Bože, pa kako ćeš ti sama da putuješ, šta ako ti se desi nešto...“. Ovo je zamka za Persefonu da poklekne, da se uplaši, i da odustane... Ne znači da majka ne želi svojoj ćerci spajanje sa Hadom, ona se samo jednostavno brine za njenu devojčicu, a devojčica je pokazala spremnost da ide za tim nekim, jer je vuku jake strasti, vuče je nešto „dole“, na jug u geografskom smislu. Možda taj muškarac koji predsavlja Hada nije bukvalno sa juga, možda se on u datom trenutku, kad Persefona želi kod njega – nalazi negde na jugu.

U procesu osamostaljivanja Persefone, dešava se ustvari njeno najličnije buđenje, izlazak iz sebe same. U pitanju je velika unutrašnja transformacija, što sam  ja sa Mesecom u 8 i u kvadratu sa Plutnom, i doživela. Taj proces transformacije nije završen, on se nikad ni ne završava, jer,  „rađaju“ se i neke nove Persefone, u skladu sa vremenom u kojem smo, i koje će biti još više probuđene, još više samostalne. Nakon Demetre, brigu nad Persefonom preuzima Had, pored njega ona nekako postaje jača. Lepo je ovde, u mom primeru, što se i Demetra i Had usaglašavaju u vremenu, tako da moja majka u mom partneru ipak ne vidi nešto loše po mene...


I na kraju, najbitnije da ne zaboravim, na putu buđenja, lične tranformacije, drage moje Persefone, spremite se da vas muškarac koji predstavlja Hada u vašem životu nekako nahrani. E sad, da li će to biti neka čokoladica, ili baš neko voće, to već i nije bitno, bitno je da nešto pojedete od gospodina Hada, jer ćete tada sasvim siguno biti večno vezani za njega... 

1 коментар:

Healing Old Wounds and Trauma (Uranus, Chiron and Prometheus) Webinar with: SMILJANA GAVRANČIĆ (Professional Astrologer ISAR CAP) RANKA BOSNIĆ (Lic I.S.H. Homeopath) Date:04. June.2022 (8pm -10.30pm GMT)

                                                     Healing Old Wounds and Trauma                                        (Uranus, Chiro...