недеља, 23. јун 2019.

Mitologija Sunca Aaron Spelling - početak 'reke', u krivni 'reke', i konačno, kraj 'reke'... Objavljeno: 23. Jun, 2019 I Autor: Smiljana Gavrančić


Mitologija Sunca
Aaron Spelling - početak 'reke', u krivni 'reke', i konačno, kraj 'reke'...
Objavljeno: 23. Jun, 2019 I Autor: Smiljana Gavrančić 
 Sunce se može izraziti na tri nivoa postojanja, svesnom, podsvesnom i nesvesnom i u odnosu na to u horoskopu može biti definisano kroz rimsku, grčku ili vavilonsku mitologiju.

Svakako, Sunce se prirodno najpovoljnije izražava kroz svoju svesnu prirodu, budući da ono u osnovi predstavlja budnost i svest, i to je ono ka čemu ono teži. Ono ima svoju najjaču silu, najsmisleniju prirodu ako je izraženo na svesnom nivou. To znači da Sol Invictus (rimsko nepobedivo Sunce) predstavlja zapravo suštinu potrebe jednog Sunca (svesni nivo). Svako Sunce ima primarno tu potrebu jer tu dolazi u jednu tačku nepobedivosti. Kada govorimo o nepobedivnom Suncu mi u krajnjoj liniji mislimo na Heliocentrično Sunce koje ne može imati nikakav loš aspekt – on je jednostavno nepobedivo i nikada ne može da bude povređeno. To je suština jedne svesti koju čovek negde razvija – a to je da ne može nikada da bude povređen šta god da se događa zato što on u sebi ima nepobedivo Sunce. To je stepen određenog razvoja. 

Na tom putu razvoja Sunca ono na nesvesnom nivou daje osobine izrazitog autokrate sa jakim ego-sistemom, koji ima snažnu potrebu za borbom, gde je i pored naglašenog ega to Sunce zapravo nerazvijeno – predstavlja ljudski ego, ego ograničen određenim poimanjem. Ovaj model je primarno izražen kroz mitologiju Vavilona (Šamaš) – kroz nesvesni nivo. Sunce predstavlja faktor evolucije koji svoju maksimalnu zrelost doživljava u stanju kada prepozna svoju nepobedivost. To je kategorija koja izlazi iznad.

Međustanje (podsvesni nivo) je vezano za grčku mitologiju (Helije).

Na nama je da procenimo na kom nivou razvoja je Sunce u svakom horoskopu, tj. koji arhetip je izražen- vavilonski, grčki ili, pak, rimski... 

Svako Sunce odgovara jednom od ova tri modela: primarno egocentrično (Vavilon), primarno aferoidno (Grčka) ili primarno okrenuto uspehu i stabilnosti (Rim) i simboliše kako karakter natusa, tako i sve one ljude koji su u simbolici Sunca u horoskopu natusa.

Šamaš  u Vavilonu 

Kada je u pitanju priroda Sunca sa jednog od ova tri nivoa, Šamaš je Sunce koje sa nesvesnog nivoa ukazuje na znake, ono je prosto ostatak nekog dela koji komunicira sa našim nesvesnim, pa ako samo pustimo da prolazi, da priča, a ne da sledimo racionalni deo, jer to nije moguće (dolazi do nerazumevanja), onda je to što to Sunce govori ZNAK, pokazatelj za nešto.

Arhetipska astrološka simbolika mita o Šamašu: Sunce u Ovnu u povoljnom aspektu sa Jupiterom ili Saturnom ili sa dispozicijom koja je u takvom aspektu.

Helije i Apolon u Grčkoj

Kada je u pitanju podsvesni nivo to Sunce je zapravo neko ko inspiriše, koje ima sposobnost da nas probudi, da zavede, možda da ukaže na želje, na neke stvari koje bismo voleli, ono nas emotivno vezuje i emotivno komunicira sa nama, i možemo biti opijeni od toga. Sa Helijem je naglašen hedonizam i ovo može biti vrlo sretno Sunce, a Apolon takođe uživa u svojim vrednostima.

Arhetipska astrološka simbolika mita o Heliju: Sunce u Lavu ili u Biku u povoljnom aspektu sa Mesecom ili u konjunkciji sa Venerom

Arhetipska astrološka simbolika mita o Apolonu: povoljno sa Jupiterom i Neptunom, snažna Venera, snažan Mars (moguće i Sunce/Uran opozicija, kvadrat)

Sol Invictus u Rimu

Sa Sol Invictusom je postavljena jedna druga vrednost – osvešćene vrednosti koje su osnova Zapadne civilizacije i koje daju mogućnost da se u vremenu menjamo, saznajemo, spoznajemo i u krajnjoj liniji da prevazilazimo neminovnost sudbine.

Arhetipska astrološka simbolika mita o Sol Invictus: Sunce u Jarcu, kao i svaka veza Sunca i Saturna, kao i snažno Sunce u povoljnoj vezi sa serijom 10 (10.kuća, Saturn, planete u 10. kući)

 Važno je procenti šta sve jedno Sunce u horoskopu jeste (pozicija u znaku, kući, aspektima, dispozitor i njegovi aspekti, kao i sve što živi u Lavu) jer sve to determiniše Sunce i upućuje na arhetip. Kako je Sunce svakako centralna planeta upravo nivo na kojem je Sunce najviše determiniše i mitologiju za koju smo vezani (Vavilon, Grčka, Rim).

Aaron Spelling kao HelijeŠirom sveta poznat kao ’otac’ Charlie's Angels (1976–81), The Love Boat (1977–86), Hart to Hart (1979–84), Dynasty (1981–89), Beverly Hills, 90210 (1990–2000), 7th Heaven (1996–2007), and Charmed (1998–2006),  Mod Squad (1968-1973), The Rookies (1972-1976),  Sunset Beach (1997-1999). Aaron je čovek koji drži rekord najplodnijeg televizijskog pisca i producenta u istoriji američke televizije. Rođen je u Dalasu,a potiče iz porodice rusko jeverejskih imigranata. Poznat je po svom ogromnom bogatstvu i velelepnoj kući poznatijoj kao „The Manor House“ (tzv. „Spelling Manor“) koju kupuje 1988 za 12 miliona US $, i koja je najveća kuća u Los Angeles okrugu. Kuća ima 123 sobe, i prostire se na 5.200 m2. Kuća takođe obuhvata salu za snimanje, teretanu, kuglanu, četiri garaže, bazen i teniski teren... 

Ako pogledamo chart Spellinga, mi vidimo Asc na 9 º Lava, a Sunce (vladar Asc) je pozicionirano visoko, na samom vrhu MC-a  (karijera, reputacija) i ni manje ni više nego u blizini stepena egzlatacije Meseca (3 º Bika). Ovo jeste slika Helija, boga Sunca, koji živi u velikoj, ’zlatnoj’ palati. Već u tri koraka mi imamo ovde arhetip grčkog boga Sunca, Helija – Lav Asc, Sunce u Biku, i na stepenu egzaltacije Meseca. Bog Sunca, sa zlatnom kosom i krunom od Sunčevih zraka. Stanuje u zlatnoj palati iz koje izlazi svakog jutra sa zlatnim kolima u koja su upregnuta 4 krilata konja. Zasipa Zemlju zracima koji daju – svetlost, toplotu i život. Helije sve vidi i čuje i on je i bistro oko Zevsa, razotkriva afere i Demetri otkriva otmicu Persefone. Voleli su ga bogovi, ljudi, biljke i životinje, a jedino u Hadovom carstvu nije bio željen gost...

Pri tom, i sam Mesec (esencijalni simbol kuće) se kod Aarona nalazi u sedištu, na 14 º Raku 11’, i gotovo na stepenu egzaltacije Jupitera (15 º Raka), a Jupiter je upravo Zevs. Taj isti Mesec i Sunce se nalaze u sekstilnim znacima međusobno, i još Sunce iz Bika egzlatira Mesec, što još više potvrđuje prisutnost arhetipa Helija u chartu Spellinga. 

 

Možemo reći da je priroda ovog Sunca vezana za simboliku Bika jer je naglašeno uživanje, materijalna sigurnost (zlatna palata), a u Hadovom carstvu (Škorpionu koji je suprotan Biku) nije poželjno. Ujedno, naglašena je priroda davanja života, svetlosti, života što je vezano za zemlju.

Ovo Sunce ljudi vole pa je povezano sa Mesecom (a Bik je znak egzaltacije Meseca kao i sedišta Venere), raduje se, uživa. Ono je mnogo prihvatljivije ljudima, nije autokrata, kao Šamaš u Vavlionu. Volja ovog Sunca (volja i karakter natusa) nije borbena kao kod Šamaša, stabilna je i boji je radost.

Faetont – greh, pad u reku, izlazak iz reke...

No, vezano za mit o Heliju ima u sebi i priču o Faetontu koji je bio Helijev sin koji je stradao u kočijama, pa od ovog Sunca (uz određenu aflikciju) možemo očekivati i problem sa detetom, napušteno dete... Faetont je na kraju  pao u reku, a priča o reci je uvek priča o genetici, priča o grehu, problemu koji se tek izlaskom iz reke završava. postoje mnoge priče. 

Mnogi kažu da je Faaetont bio sin Eoje (Avge) i Kefala, dok je najprihvaćenija bila verzija koja je tvrdila da je bio sin Helija i Okeanide Klimene, i da ga je majka odgajila potpuno sama i bez očevog znanja.

Kada je Faetont dostigao odredjenu zrelost, obelodanjen je njegov identitet. Tada je, već zreo mladić, zatražio od oca Helija, da mu, kao dokaz o priznanju njegovog porekla, dozvoli da vozi njegove kočije. Helije je, u početku to odbio, međutim, kasnije je pristao, istovremeno dajući svom sinu mnoge savete i uputstva.

Faetont je sledeo uobičajeni put kojim se svakodnevno vozio njegov otac, no, kada je dostigao veću visinu od one koja je bila neophodna, prvo se uplašio same visine, a naročito su ga zastrašili simboli zodijačkog kruga, te je naglo promenio pravac. Dalje je, u nastavku svog putovanja, nekontrolisanim pokretima, vozio kočije čas suviše nisko, sa opasnošću da zapali zemlju, a čas suviše visoko sa opasnošću da to isto učini i zvezdama.

Zevs (Jupiter) ga je, da bi otklonio opasnost od ove sulude vožnje, gadjao gromom i bacio u reku Eridan (konstelacija Eridanus na nebu koja u sebi nosi priču o genetici, čišćenju, putovanju kroz podzemnu reku i svetlosti na kraju tunela)  gde su ga pronašle sestre Helijade, i sahranile sa svim dužnim počastima koje su se ukazivale mrtvima.

Tori i Randy Spelling

 Da se vratimo na chart Aarona Spellinga. Retrogradni Jupiter je kod njega vladar 5. polja (i baš opisuje decu), i Sunce u vremenu ide i jak aplikacionu opoziciju sa tim istim Jupiterom sa 15º Škorpiona (kraj ’Via Combusta’, tzv. ’Spaljeni put’), pri tom, Jupiter je i dispozitor asteroida Helio koji se u chartu Spellinga nalazi na 11 º Strelca 51’ i to još i u 5. polju (polje dece). Dakle, ovde je više nego očigledno da će biti problema sa decom, što je kasnije, nakon Spellingove smrti, i slučaj. Naime, kako je taj isti Jupiter vladar i Spellingove 8.kuće (nasledstva), eto problema sa finansijama...
 
Asteroid Helio je otkriven 11. Jula 1918, i Sunce je tada bilo pozicionirano na 18 º Raka, a svaki 18 º u sebi sadrži 1 (život, početak, Asc) i 8 (smrt). Sam asteroid Helio je otkriven na 14 º Jarca 29’, tačno preko puta natalnog Meseca (nekretnine, porodica) Aarona Spellinga, što je više nego signifikantno sada. Sve je to preko ose pada (15 º Jarca) i egzaltacije (15 º Raka) Jupitera (Zevsa), a Zevs je upravo taj koji u mitu zaustavlja Featonta i ’ruši’ ga dole, u reku...   

 

18º Raka kao mesto opasnosti u Zodijaku - prapočetak, davna prošlost, sećanje...

 Unutar znaka Raka, koji primarno vezujemo za genetiku, postoji jedno specijalno mesto (18º Raka) koje priča o tome da je neko u našoj genetici učinio veliku promenu i spojio 1 i 8. Jedan opisuje samu ličnost, dok je 8 uvek povezan sa opasnošću, jer je srodan osmoj kući. Neko je nekad ovde uspeo nešto da promeni, ili ako nije uspeo (što će planeta dispozitor pokazati) – taj neko je učinio veoma negativnu stvar jer je spojio 1 i 8, što može biti opasan znak... Znak Raka je znak emocija, koje su ništa drugo nego sećanja naših predaka... Stoga, poželjno je da su nam Vode (emocije) što „čistije“..., jer tako možemo da promenimo i naš DNK kod (18º je analogan znaku Device, a Merkur, vladar Device, jeste esencijalni signifaktor za gen...).

Takođe, 18º bilo kog znaka je poznat i kao stepen sudbinski naglašene opasnosti, stepen koji se vezuju za „tvrdu sudbinu“, za sudbinu koja se teže može izmeniti... 

Svaki simbol vode koji je vezan za njen početak  ukazuje na fazu prapočetka, davnu prošlost, rađanje ili započinjanje nečega, opisujući vodu tipa znaka Raka... (Aaron ima natalni Mesec u Raku)

Kada je Spelling kupio čuvenu The Manor House, njegov sekundarno progresivni Mesec (kuća) je baš prelazio preko asteroid Helio u njegovom natalnom chartu, dok je Solar Arc direktivni Jupiter (vladar njegove 5 – deca) bio na 18 º Jarca, preko puta sudbonosnog 18 º Raka! Baš na 18 º Jarca se nalazi i Mesec (porodica, kuća) Randy Spellinga, sina čuvenog producenta, koji se danas bavi life coachingom i živi veoma skromno poredeći kako je živeo za života svoga pokojnog oca. U godini kada njegov otac kupuje The Manor House, Solar Arc direktivna Fortuna (koja je najličnija tačka horosckopa jer je spoj Asc, Sunca i Meseca) se nalazila na 18 º Raka i aktivirala je njegov natalni Mesec (kuća, porodica) iz 4.polja (kuća, porodica).  

 

 

U draconic chartu (sećanje koje duša nosi iz prošle inkarnacije), Randy ima osu IC/MC, što je osa genetike, osa naših roditelja – preko 14 º Raka 56’/14 º Jarca 56’. Kao što možete videti, ovo je osa koja pokriva natalni Mesec Aarona Spellinga (14 º Raka) i poziciju asteroida Helio u momentu otkrića istog (14 º Jarca).  

 

No, Aaron pored sina, ima i ćerku, Tory Spelling, poznatiju po ulozi Done  Martin u čuvenoj seriji ’Beverly Hills’ 90210 koja će 7.avgusta 2019 imati svoj povratak na FOX-u! U njenom chartu se asteroid Helio nalazi na 26 º Raka. Kada je Aaron Spelling preminuo, 23. Juna, 2006., njen sekundarni Mesec (porodica) je prelazio preko 25 º - 26 º Jarca, i opozicijom aktivirao njen asteroid Helio.

 
  Filmski i televizijski producent Aron Speling iza sebe je ostavio bogatstvo procenjeno na 500 miliona US $. Vladar njegovog Sunca je egzaltirana Venera u Ribama, što Sunce dovodi u znak Riba, preko dispozicije, i u 8. polje (nasledstva), a ta Venera je prešla preko Južnog mesečevog čvora i Urana, pa tu mora biti nekih vrlo dramatičnih stvari vezano za njegov testament... Naime,  njegovoj ćerki, Tori Speling ostavio je ’samo’ oko 800.000 US $ u kešu i deonicama. Ipak, glumica je očekivala više i to je i napisala u svojim memoarima."Izgubila sam oca, ostala sam bez svog heroja. Da li mislim da je trebalo više novca da dobijem od nasledstva? Da, mislim. Istina je i to da me po malo boli što je mojoj majci ostavio više novca", napisala je Tori.

Sve to je za Tori bio šok, budući da je dnevno trošila 60.000$ . Danas je Tori u velikim finansijskim dugovima, o kojima priča ceo Holivud, pa i svet. I tu je upravo priča o onom delu mita kada dete ne zna da upravlja zlatnim kočijama – došla do izržaja. 

Kada je Tori dobila ozbiljni posao i uz njega ozbiljnu platu, tatica je očekivao razumniji odnos prema zarađenom. Ali i dalje je snosio sve troškove i bez pogovora golemim svotama za razne potrebe pokazivao koliko je voli. To je bio njegov stil koji je tek pred kraj života odlučio da promeni. 

„Bio je to težak razgovor. Nisam želela da pomisli kako od njega tražim novac ili da pričam o nečemu šta će biti kada ga ne bude, ali mislim da mi je takav razgovor bio potreban... i meni i mom bratu. Ručali smo i rekao je: “Bićete u redu. Pobrinuo sam se za to. Dobićete nešto manje od miliona” - rekla je Tori.
 
No, Tori ima Sunce (otac) na Algolu, pa nije ni čudno što joj je otac uskratio bogatstvo...

’Spelling Television’

 Čuvena ’Spelling Televison’ (25. Oktobar, 1965, L.A. CA) je osnovana sa pozicijom asteroida Helio na 10 º -11 º Riba, što je kvadriralo natalni Helio Aarona na 11 º Strelca, što je već ukazivalo da kasnije mogu doći problemi sa ’zlatnom palatom’. Solar Arc direktivni Mars Aarona Spellinga se našao na 15 º Raka, tek što je zavšrio prelaz preko 14 º Raka, tj. njegovog natalnog Meseca, i aktivirao asteroid  Helio sa 14 º Jarca, preko puta, za momenat kada je bio otkriven. Mars je u chartu Spellinga vladar IC-a, ugaone kuće, i svakako predstavlja postavljanje nekog temelja, a osnivanje ’Spelling Televison’ jeste svakako neki vid Spellingovog doma.  

 Sekundarno progresivno Sunce Aarona 1965 je  bilo na 12 º Blizanaca (gde se našao i tranzitni Mesec u trenutku njegove smrti 23. Juna, 2006, 6.25pm, Beverly Hills, CA). U chartu njegove smrti možemo videti Asc na 10 º Strelca 37’, tačno na asteroidu Helio iz njegovog natalnog charta sa 11 º Strelca 51’ (a tu je, ako se sećate, bio i sekundarni Mesec Aarona u momentu kupovine The Manor House, 1988.god.).    

 

Zanimljivo je i da sin Randy, ima asteroid Helio na 10 º Lava, tačno na Asc svog oca Aarona (9 º Lava), i da je u trenutku očeve smrti solar Arc direktivna osa IC/MC (osa roditelja) u njegovom chartu išla preko 9 º Vodolije/9 º Lava, što je osa Desc/Asc Aarona. Ugaone kuće su uvek nekako aktivirane kada se bitne stvari dešavaju. 

U krivni reke – kraj reke...

 Vratimo se za kraj i na chart Aarona Spellinga, naime, njegovo Sunce (vladar Asc) osim toga što je u blizini stepena egzaltacije Meseca (što uvek priča o plodnosti, bogatstvu u nekretninama, velikoj kući, jer je sve to Mesec) ono je u konjunkciji sa fiksnom zvezdom ANGETENAR iz konstelacije Eridanus (podzemna reka), i to, reč je (ako pričamo o anatomiji fiksne zvezde) – u krvini reke... Dakle, ovde postoji neki problem, definitivno... 

Krivina reke znači da postoji potreba za obnavljanjem, pročišćavanjem, a to je nasličnije prirodi znaka Škorpiona... (Tori ima natalni Mesec u Škorpionu)

S’ druge strane, Aaron ima veliki vodeni trigon koji uključuje snažan Mesec u sedištu, na veoma dobrom stepenu, stepenu egzaltacije Jupitera (pa ga Zevs podržava iz 12.kuće, to je direktna podrška Boga inače), retrogradni Jupiter na 15 º Škorpiona (što su u ovom slučaju njegova deca, budući da je Jupiter vladar njegove 5.kuće-deca), i Uran sa 16 º Riba 07, a tačno tu oko 15 º-16 º Riba se nalazi jedina benefična zvezda iz konstelacije Eridanus (podzemna reka), i ona se zove AHERNAR – kraj reke, Jupiter je prirode i priča o kraju jednog dugog ’putovanja’ i svetlu na kraju tunela, ali nakon dubokog porodičnog ’čišenja’ koje je neminovnost da bi se stvari postavile na novom osnovu i krenulo u novi, bolji, život, ali duboko pročišeni od porodičnih grehova koji vuku korene duboko iz prošlosti... Konačno, pored Urana je i Južni mesečev čvor, pa ovo još dodatno opisuje potrebu da se stvari 'pročiste'...

No, svaki veliki trigon nije ništa bez neke planete preko puta koja zapravo veliki trigon pretvara u Zmaja i omogućava materijalizaciju velikog trigona. U ovom slučaju, to je Aaronov Merkur (vladar 2-finansije, ali i esencijalni signifikator za gen, ako se sećate gore u tekstu sam rekla da je Merkur zapravo DNA) sa 16 º Bika, preko puta Jupitera sa 15 º Škorpiona. Moram naglasiti da je Jupiter pored toga što je vladar polja dece, ujedno i vladar 8.polja (novac od nasledstva, novac koji dobijamo od drugih). Upravo je ta opozicija između vladara 2 sa jedne strane, Merkura u Biku (novac) i Jupitera (deca, novac od nasledstva, kao vladara 5 i 8 u njegovom chartu) ovde glavni problem, ovde imamo sliku   preteranog trošenja novca, rasipanja, od strane njegove dece, tj, nedostojnost da upravljaju na adekvatan način Aaronovim bogatstvom, jer nisu dostojni vožnje u ’zlatnim kočijama’...

Candy Spelling 

 Uran na zvezdi AHERNAR – kraj reke, kao deo pomenutog velikog vodenog trigona, a ujedno i moderni vladar Aaronovog Desc (brak) u Vodoliji, ovde predstavlja i Aaronovu suprugu, Candy Spelling, majku Randy i Tori, koja je danas ta koja upravlja Aaronovim bogatstvom. Ona je ta koja ima talenat (veliki trigon je uvek neki talenat) da stvari drži pod kontrolom.

Kraj reke znači pročišćenje, i nosi srodnost sa vodom koja živi unutar znaka Riba... (Candy ima natalni Mesec u Ribama)


Konačno, voda je uvek i simbol žene...

Zanimljivo je da je i njen asteroid Helio bio aktiviran u trenutku Aaronove smrti, 23. Juna, 2006. Naime njen sekundarno progresivni Asc se baš tada nalazio na 21 º Vage 33’, gde se nalazi i asteroid Helio u njenom chartu! 
 

 
Ako se seaćte, asteroid Helio je bio aktiviran u trenutku smrti Aarona i kod Tori, Randy-a, pa i Aarona.... 


No, ono što za porodicu Spelling može biti važno, u vremenu ispred, je momenat kada Saturn opet, u direktnom hodu bude aktivirao 18º Jarca/18º Raka osu, ali pre toga i osu 14º Jarca/14º Raka-Oktobar 2019, i sam kraj 2019. To će biti vreme velike odgovornosti ove porodice, videćemo koliko su se zaista uozbiljili i naučili lekciju... , budući da ih je Uran u prethodnim godinama i te kako izložio stresu, a potom Pluton transformisao. Sada je vreme da pokažu da su ojačali i da su pre svega odgovrniji...
Randy ima natalni Mesec u Jarcu, koji, ostala tri Meseca, koja prave veliki vodeni trigon (očev iz Raka, sestrin iz Škorpiona, i majčin iz Riba) - pretvara u konfiguraciju Zmaj... A, Zmaj materijalizuje...

~

Aaron Spelling - prapočetak, rađanje...
Tori Spelling - obnavljanje, transformacija...
Candy Spelling - pročišćenje, svetlost na kraju tunela... 
Randy Spelling - Zmaj...

Нема коментара:

Постави коментар

Healing Old Wounds and Trauma (Uranus, Chiron and Prometheus) Webinar with: SMILJANA GAVRANČIĆ (Professional Astrologer ISAR CAP) RANKA BOSNIĆ (Lic I.S.H. Homeopath) Date:04. June.2022 (8pm -10.30pm GMT)

                                                     Healing Old Wounds and Trauma                                        (Uranus, Chiro...